Erplast

Oferta

Produkcja

Spółka Erplast oferuję szeroki zakres urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Większość z nich jest produkowana samodzielnie.

Urządzenia BRD

Spółka Erplast oferuje szeroki zakres urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Większość z nich jest produkowana samodzielnie.

W ofercie dostępny jest pełen asortyment urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym m.in:

 • azyle i progi,
 • lustra,
 • lampy i fale świetlne,
 • pachołki drogowe.

Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży.

Osłony przeciwolśnieniowe U19

Zielone osłony montowane na barierach sprężystych ograniczają oślepianie kierowców na przeciwnym pasie ruchu. Stosowane na drogach szybkiego ruchu.

Aby zapobiec oślepianiu przez nadjeżdżające z przeciwka pojazdy na drogach dwujezdniowych (autostradach i drogach ekspresowych) lub drogach równoległych stosuje się osłony przeciwolśnieniowe. W przypadku występowania drogowych barier ochronnych na odcinkach zagrożonych olśnieniem, należy wykorzystać je do montowania osłon przeciwolśnieniowych.

Segment osłony składa się zwykle z 4-metrowej listwy nośnej, na której zamocowane są ekrany z PCV. Listwa mocowana jest do drogowej bariery ochronnej za pośrednictwem elementów zaciskowych. Ekrany przeciwolśnieniowe z PCV dostępne są w trzech wysokościach: 600,900 i 1200 mm.

Osłony przeciwolśnieniowe powinny:

 • przeciwdziałać olśnieniu, na wysokości 1,0 m nad powierzchnią jezdni,
 • zapewnić osłonę na całym zagrożonym olśnieniem odcinku drogi.

Osłony przeciwolśnieniowe nie powinny:

 • ograniczać widoczności,
 • naruszać skrajni drogi,
 • powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,
 • powodować zaśnieżania drogi.

 

Zaleca się umieszczanie osłon przeciwolśnieniowych:

 • między jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu na odcinku zagrożonym olśnieniem, w obrębie węzła, na łuku w planie przy pochyleniu podłużnym drogi do 2%, na którym odchylenie osi tego łuku od stycznej w odległości równej wymaganej widoczności na zatrzymanie jest większe niż szerokość pasa dzielącego zwiększona o 2,0 m,
 • wzdłuż łącznicy przylegającej do drogi w węźle, na której ruch pojazdów jest przeciwny do kierunku ruchu na drodze,
 • między równolegle przebiegającymi drogami lub między drogą a torem kolejowym,
 • między jezdnią drogi a urządzeniem obsługi uczestników ruchu, na którym ruch pojazdów widoczny z drogi odbywa się w przeciwnym kierunku,
 • w obrębie obiektów stałych, których oświetlenie powoduje olśnienie na drodze.

Na podstawie rozporządzenia: Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, załącznik nr 4.

Osłony energochłonne U15a

Osłony energochłonne skutecznie ograniczają negatywne skutki najechania pojazdów na przeszkody.

Erplast Sp. z o.o. oferuje kompletne systemy zabezpieczenia szczególnie niebezpiecznych miejsc w postaci osłon energochłonnych. Dostępne są systemy na wszystkie prędkości projektowe od 50 km/h do 110 km/h przy poziomie pochłaniania energii ASI A oraz ASI B.

Wielosegmentowe osłony energochłonne U-15a cechują się zdolnością pochłaniania energii pojazdu uderzającego w osłonę, a tym samym zmniejszeniem skutków wypadków drogowych.

Umieszcza się je w miejscach szczególnie niebezpiecznych:

 • łącznice zjazdowe z autostrad i dróg ekspresowych
 • drogi krajowe oraz miasta
 • przed wjazdami do tuneli oraz w innych zawężeniach pasa jezdni

Urządzenia te podlegają normie EN-1317:3 i posiadają Certyfikat zgodność WE.

Systemy są łatwe w montażu oraz utrzymaniu. W zależności od uszkodzeń po kolizji możliwa jest wymiana zniszczonych części lub szybka wymiana na nowy model.

Erplast jest przedstawicielem hiszpańskiej firmy Hiasa.

Wiercenie otworów za pomocą kafara – Pauselli
Drogowe bariery ochronne U14

Erplast wykonuje montaże barier ochronnych U-14. Brygady montażowe wykonują naprawy oraz montaże nowych odcinków.

Drogowe bariery ochronne U-14a (bariery energosprężyste) są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanymi w celu fizycznego zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne.

Wyjechanie pojazdu poza koronę drogi, przejechanie pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczeniu do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.

Usługi kafarem do wbijania barier – Pauselli
Słupek parkingowy typu motyl
Słupki parkingowe i blokujące

Erplast Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę produktów wyposażenia parkingów jak np. słupki parkingowe, odbojnice, szlabany, tabliczki z nazwami ulic, progi zwalniające oraz tablice ograniczające skrajnię poziomą oraz pionową montowane na bramownicach. Wszystkie wyroby posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty.

Słupki parkingowe należą do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Służą do uniemożliwienia wjazdu na miejsce parkingowe. Oferowane są w wielu wersjach również produkowane wg projektu klienta. Słupki parkingowe mogą być cynkowane ogniowo, malowane proszkowo oraz oklejane folią odblaskową.